Jaarlijks organiseert Verkuno de Salon. Ook dit jaar. De expositie is van 6 december t/m 29 december 2019.

Opening van de expositie op vrijdag 6 december om 20.00 uur met muzikale omlijsting van Pieter Bosma en zijn Amazing Digital Accordeon.

Het historische begrip ‘Salon’ wordt dit jaar in een andere betekenis geplaatst. De werken van 15 leden van Verkuno zullen worden gepresenteerd binnen verschillende ‘Salon-sferen’ en in een prentenkabinet. Dus met rede dit jaar: Kunst IN DE SALON! Ook wel haast als een traditie: er is voor de geïnteresseerde bezoeker een extra verrassing te verkrijgen! Kom en Pak-Je-Pakje ad € 10,- !

De Salon
error: Content is protected !!